Vi utvikler morgendagens organisasjoner

Folden Advisory har lang erfaring innen strategiutvikling, operasjonell forbedring og M&A. Vi har jobbet med et bredt utvalg nordiske virksomheter og har opparbeidet metoder for å utvikle praktiske og forretningsorienterte strategier.

Ved å jobbe tett med våre klienter skaper vi tillit og forståelse, slik at vi kan utfordre våre oppdragsgivere på de områdene som virkelig teller. Med vår faktabaserte tilnærming og hands-on problemløsning, gjør at vi er de foretrukne rådgiverne for en rekke ledende selskaper.

Utvikle forretningsstrategier

Strategiutvikling er fundamentet for kort- og langsiktig utvikling av en virksomhet. En strategi har imidlertid ingen verdi dersom den ikke kan omformes til konkrete handlings- og tiltaksplaner som sikrer realisering av strategien. Utvikling av en robust strategi må ta utgangspunkt i hvor virksomheten står i dag og hvilke forutsetninger som finnes for vekst og utvikling i marked, produkter, organisasjon og kapital. Over tid har Folden Advisory bistått våre klienter innen et bredt spekter av ulike strategirelaterte problemstillinger, fra vekst og utvikling av nye forretningsområder til redesign av organisasjoner og roller.

Eksempler på tjenester:
Produkt- og kanalstrategier
Vekststrategi
Forretningsutvikling
Vurderinger av marked og konkurransebildet
Konkurransestrategi
Porteføljestrategi

Designe effektive organisasjoner

For å opprettholde konkurranseevnen er virksomheter nødt til å se etter forbedringsmuligheter langs hele verdikjeden. Digitalisering og kontinuerlig utvikling av organisasjonen krever mer dynamisk oppbygging og større fleksibilitet i alle funksjoner. Ved å kontinuerlig jobbe med operasjonell forbedring og større agilitet i organisasjonen blir virksomheten i stand til å levere gode og lønnsomme kundeopplevelser gjennom effektive prosesser. Innen operasjonell forbedring har vi jobbet med identifikasjon av effektiviseringstiltak, restrukturering av mandater og arbeidsoppgaver og besparelsesprogram.

Eksempler på tjenester:
Organisasjonsdesign
Corperate governance
Styringsmodeller
Verdikjedeoptimalisering
Kostnadseffektivitet
Redesign av forretningsprosesser
KPIer og resultatoppfølging

Oppkjøps- og strukturvurderinger

Oppkjøp og strategisk samarbeid på tvers av selskaper er viktige virkemidler for å styrke sin posisjon i eksisterende eller nye markeder, samt for å utvikle nye virksomhetsområder. Folden Advisory har vært prinsipalrådgiver i flere større og mindre strukturprosesser på både kjøper- og selgersiden. Vi bistår i alle deler av prosessen, fra markedsvurderinger, selve transaksjonen og prisvurderinger til integrasjonsprosesser i etterkant av transaksjon (PMI). En viktig komponent i oppkjøpsvurderinger er å utvikle og sammenstille en forretningsplan som utarbeides og forankres sammen med den fremtidige ledelsen. En slik «100-dagers plan» er tydelig på hva som skal skje umiddelbart etter transaksjonen er gjennomført og skal sikre synergirealisering fra første dag.

Eksempler på tjenester:
Bransje- og markedsvurderinger
M&A-vurderinger
Nyetableringer og selskapskonstruksjoner
Oppkjøpsstøtte
Post merger integration (PMI)
Eksempler på tjenester:
Organisasjonsdesign
Corperate governance
Styringsmodeller
Verdikjedeoptimalisering
Kostnadseffektivitet
Redesign av forretningsprosesser
KPIer og resultatoppfølging
Bygge effektive og smidige selskaper

For å opprettholde konkurranseevnen er virksomheter nødt til å se etter forbedringsmuligheter langs hele verdikjeden. Ved å kontinuerlig jobbe med operasjonell forbedring blir virksomheten i stand til å levere gode og lønnsomme kundeopplevelser gjennom effektive prosesser. Innen operasjonellforbedring har vi jobbet med problemstillinger relatert til områdene identifikasjon av effektiviseringstiltak, restrukturering av mandater og arbeidsoppgaver og besparelsesprogram.

Oppkjøps- og strukturvurderinger

Differ Advisory har vært rådgiver i flere strukturprosesser på både kjøper- og selgersiden. Vi har bistått i alle deler av verdikjeden, fra markedsvurderinger til integrasjonsprosesser (PMI). Differ Advisory har en pragmatisk tilnærming til oppkjøpsvurderingene og som blir sammenstilt i en forretningsplan som blir utarbeidet og forankret med fremtidigledelse. Forretningsplanen blir fundamentet i 100-dagers planen som gir et godt utgangspunkt for synergirealisering fra transaksjonstidspunktet.

Eksempler på tjenester:
Bransje- og markedsvurderinger
M&A-vurderinger
Nyetableringer og selskapskonstruksjoner
Oppkjøpsstøtte
Post merger integration (PMI)

Teamet fra Differ Advisory har over de siste år spilt en viktig rolle i å forme konsernets strategi og skape vekst. Jeg blir stadig imponert over deres dedikasjon og evne til å levere resultater som skaper en forskjell for oss.

CEO i Client

Teamet fra Folden Advisory har over de siste år spilt en viktig rolle i å forme konsernets strategi og skape vekst. Jeg blir stadig imponert over deres dedikasjon og evne til å levere resultater som skaper en forskjell for oss.

CEO, Klient

Tack för ett väldigt fint samarbete. Projektet hade varit omöjligt utan er insats. Kommer ihåg er initiala fråga om ägarna var beredda att satsa. Idag fick vi det bekräftat. Än en gång - tack.

CEO, Klient

Bransjer og industrier

I Folden Advisory jobber vi med ledende selskaper i en rekke bransjer. I flere bransjer har vi inngående bransjekunnskap, og nedenfor ser du noen av de bransjene og industriene vi jobber med.

Private Equity

Media

Utdanning

Telekom

Bank og finans

Forskning

Bank og finans

Utdanning

Media

Forskning

Private Equity

Telekom

Media

Forsikring

Private Equity

Utdanning

Telekom

Bank og finans

Telekom

Utdanning

Private Equaty

Relevante erfaringer

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat om hvordan vi kan bistå din virksomhet med å realisere sine ambisjoner