Skandinavias største mediefusjon

M&A

Digitalisering har skapt behov for radikale endringer i hele mediebransjen – produkter, verdikjede og organisasjon. Håndtering av endringene krever i tillegg til omstilling, en større kritisk masse gitt behov for utvikling av spisskompetanse innenfor alle fagområder.

Utarbeidet et business-case for sammenslåing av enhetene

Dette var bakteppet da Folden Advisory ble engasjert for å støtte arbeidet som munnet ut i å bli Skandinavias største mediefusjon. Fusjonen innbefattet noen av Norges største nasjonale og regionale mediehus. Folden Advisory hadde i arbeidet prosjektansvaret på vegne av klientene i et arbeid som omfattet arbeidsstrømmer innenfor alle sentrale funksjoner både innenfor abonnement og annonse, infrastruktur knyttet til trykk og distribusjon av avis samt alle administrative funksjoner. Prosjektarbeidet munnet ut i en total business-case for hvilke potensialer (inntekter og kostnader) som kunne realiseres ved en sammenslåing av enhetene.

Digital inntektsvekst sikrer den langsiktige bærekraften for mediehusene

Arbeidet førte til at dominerende eier i de involverte mediehusene samlet selskapene inn i et felles eierskap med felles toppledelse og administrasjon. Arbeidet la et grunnlag for radikale kostnadskutt, +50% målt mot baseline på mange funksjonsområder. I tillegg har det muliggjort en digital inntektsvekst både for abonnement og annonse som sikrer den langsiktige bærekraften til mediehusene ved fallende papirinntekter.

Folden Advisory har jobbet videre med det nye selskapet på mange områder etter gjennomføring av fusjonen. Blant annet var Folden Advisory hovedansvarlig for å etablere governancemodellen i konsernet med spesielt fokus på konsernledelsens rolle mot eiere og de ulike hoveddatterselskapene.